Materiały na konstrukcje dachowe

W domach jednorodzinnych i części wielorodzinnych, najbardziej popularnym typem konstrukcji dachu są konstrukcje drewniane. Konstrukcje dachów wykonuje się głównie z drewna sosnowego, ewentualnie świerkowego, natomiast drobne elementy (wkładki, kołki, itp.) z drewna twardego: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. Drewno na elementy więźby dachowej powinno być odpowiednio wysuszone (maksymalnie 20% wilgotności) oraz zabezpieczone przed działaniem czynników biologicznych oraz ognia. Więźba może być wykonana z drewna przycinanego na budowie lub zamówionego na wymiar, z wykonanymi zaciosami i wrębami do połączenia ciesielskiego. Można też zamówić gotowe wiązary dachowe. Wiązar jest zasadniczym elementem więźby dachowej i składa się z połączonych ze sobą symetrycznie krokwi, wraz ze wzmocnieniami. Wiązar ma formę trójkąta i - pomimo wielu zmiennych obciążeń - tworzy konstrukcję sztywną. Wybór takiej czy innej konstrukcji oraz kształtu dachu zależy od wielu czynników. Są to między innymi: przeznaczenie budynku (w tym rozmiary i rozpiętość dachu) oraz warunki klimatyczne (przeciętna siła wiatru, średnia ilość opadów i czas zalegania śniegu).Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót stosuje się drewno klasy K27- K33 według następujących norm państwowych: PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.