Naprawa konstrukcji dachowej

Lech bud kontakt

Wszystkie uszkodzenia więźb dachowych powinny być naprawione w porze letniej, przed nastaniem jesiennych słot. Dość często spotykanym uszkodzeniem jest rozluźnienie połączeń węzłów konstrukcyjnych więźby dachowej wskutek wyschnięcia drewna. Takie rozluźnienia mogą powstać w połączeniach krokwi przy kalenicy dachu, w oparciu krokwi na płatwie lub murłacie oraz w połączeniach jętek i kleszczy z krokwiami, słupami itp. Naprawa rozluźnionych połączeń polega na podobijaniu wystających łbów gwoździ i końców kołków wzmacniających połączenia elementów więźby dachowej. Jeżeli okaże się to niewystarczające, to należy wbić dodatkowo po dwa gwoździe w każde połączenie.

W celu wzmocnienia krokwi w kalenicy oraz połączeń jętek z krokwiami można przybić nakładki z desek grubości od 25 do 38 mm Zbytnie ugięcie krokwi może być przyczyną nieszczelności pokrycia dachowego, zwłaszcza przy pokryciu dachu dachówką ceramiczną lub cementową. Wyprostowanie ugiętych krokwi nie jest możliwe. Uszkodzenie to można naprawić w dwojaki sposób. Pierwszy sposób polega na wymianie ugiętych krokwi na nowe, o większym przekroju poprzecznym. Należy założyć je tak, aby ich górna powierzchnia znajdowała się na tym samym poziomie co krokwi nie wymienianych.

Wyrównanie i wzmocnienie ugiętych krokwi przy zmianie pokrycia dachowego:
a -przez przybicie deski do krokwi,
b -wzmocnienie krokwi dwoma deskami,
c- wzmocnienie krokwi jedną deską,
d - wzmocnienie krokwi w kalenicy,
e -usztywnienie oparcia krokwi,

Nową krokiew należy połączyć z elementami konstrukcji dachu w sposób zastosowany w istniejącej więźbie dachowej. Drugi sposób polega na wzmocnieniu ugiętej krokwi deską grubości od 38 do 48 mm Deskę tę należy przybić na całej długości krokwi tak, aby znajdowała się w poziomie krokwi nie wymienianych (należy sprawdzić to za pomocą łaty). W tym przypadku łaty przybija się do deski wzmacniającej krokiew.

Innym uszkodzeniem krokwi jest zmurszenie jej końca przy okapie, opartego na murłacie. Uszkodzenie to może być spowodowane przeciekami deszczu przez nieszczelne pokrycie dachowe lub być wynikiem porażenia przez grzyb domowy (jeżeli drewno nie było zaizolowane w styku z murem). W razie zmurszenia końca krokwi należy: rozebrać część pokrycia dachowego, podeprzeć uszkodzoną krokiew i uciąć zmurszały koniec oraz część uszkodzonej murłaty, miejsce w murze po usuniętej murłacie i krokwi dobrze wyskrobać, oczyścić i posmarować dwu- lub trzykrotnie środkiem grzybobójczym, nową część murłaty zaimpregnować środkiem grzybobójczym, ułożyć w miejscu usuniętej oraz połączyć ją z pozostałą częścią murłaty na nakładkę prostą lub ukośną i kołki drewniane; odcinek wymienionej murłaty należy zaizolować papą w styku z murem, nowy odcinek krokwi połączyć z pozostałą częścią krokwi na nakładkę ukośną i dodatkowo wzmocnić to połączenie przez przybicie nakładek z desek do obu boków krokwi; deski te powinny być dłuższe o około 40-50 cm od długości nakładki ukośnej Usztywnienie więźby dachowej. Nieszczelność w pokryciu i pękanie dachówek lub eternitu powstaje wskutek odkształcenia się więźby dachowej pod wpływem parcia silnego wiatru na połacie dachowe.

Konstrukcję więźby dachowej, po jej naprawieniu, można usztywnić w następujący sposób: w dachach konstrukcji krokwiowej z jętką i bez jętki przez przybicie do krokwi wiatrownic (z łat lub desek) od strony poddasza w dachach konstrukcji stolcowo-płatwiowej przez przybicie mieczy do słu-pów i płatwi usztywniających konstrukcję dachu w kierunku podłużnym jeżeli nie zostały one wykonane Usztywnienie słupów stolcowych. Na skutek wyschnięcia drewna może powstać luz między słupem a płatwią dolną ułożoną na stropie. Połączenie słupa z płatwią dolną można wzmocnić przez podklinowanie płatwi i takie podniesienie jej, aby słup całą powierzchnią o-pierał się o płatew. Można również zafle-kować twardym drewnem wolną przestrzeń między zacięciem słupa a płatwią dolną ułożoną na stropie. Niezależnie od tego, słup z dolną płatwią należy usztywnić klockami przybitymi do słupa i płatwi.

Wymiana pokrycia dachu. Przy wymianie pokrycia dachowego należy stosować lekkie materiały pokrywcze . Dzięki temu można będzie wykorzystać istniejącą więźbę dachową - po odpowiednim jej przystosowaniu do nowego pokrycia dachowego. Po zdjęciu pokrycia należy sprawdzić dokładnie całą konstrukcję więźby dachowej i wykonać następujące prace związane z przygotowaniem więźby do nowego pokrycia dachowego: uszkodzone (zmurszałe) elementy wymienić na nowe lub naprawić, rozluźnione węzły konstrukcyjne wzmocnić gwoździami i nakładkami, sprawdzić za pomocą łaty położenie poszczególnych krokwi; jeżeli niektóre krokwie położone są niżej od pozostałych, to trzeba je wyrównać za pomocą struga lub przez przybicie deski grubości 38 m do boku krokwi, sprawdzić rozstaw krokwi; jeżeli jest większy niż 1,20 m, to należy wstawić krokwie pośrednie, aby zmniejszyć rozpiętość łat, naprawioną i odpowiednio przystosowaną więźbę dachową posmarować jedno- lub dwukrotnie środkiem grzybobójczym dostępnym w handlu, w budynkach mieszkalnych sprawdzić szczelność fragmentu komina przechodzącego przez poddasze oraz odległość elementów drewnianych od przewodu dymowego (najmniejsza odległość powinna wynosić min. 30 cm. Po przygotowaniu konstrukcji więźby dachowej można przystąpić do jej pokrycia.