Stropy drewniane budowa

Stropy drewniane muszą być o odpowiednio wytrzymałe, aby mogły dźwigać nie tylko swój ciężar własny, lecz ciężary użytkowe; poza tym strop musi także należycie wiązać ze sobą ściany budynków, aby je usztywnić, a w przypadku budynków mieszkalnych, chronić poszczególne kondygnacje od przenikania dźwięków z kondygnacji leżących wyżej i niżej. Wobec palności stropów drewnianych dodatkowym bardzo ważnym warunkiem jest uodpornienie stropu na działanie ognia czy to za pomocą warstw materiałów niepalnych czy też chemicznych powłok ochronnych. Odpowiednio do wzrastających wymagań zmieniały się konstrukcje stropów jak również materiały, z których są wykonywane. Pod względem konstrukcyjnym strop składa się z elementów nośnych, jakimi są belki i przykrycia między belkowe, za pośrednictwem których obciążenia od ciężarów użytkowych przekazywane są na belki. Poza tym strop w miarę potrzeby uzupełniany bywa przegrodami z materiałów ciepłochronnych i dźwiękochłonnych, a w niektórych przypadkach - elementami dekoracyjnymi (stropy kasetonowe).


Belki stropowe


Najważniejszą rolę ze względu na wytrzymałość stopu i stateczność budynku odgrywają belki stropowe. Dawniej obliczano przekroje belek drewnianych stosując empiryczną formułę, wg której wysokość belki wynosi 16 cm plus dodatkowo 2 cm na każdy metr rozpiętości w świetle między podporami, zaś szerokość belki przyjmowano równą 5/7 określonej wyżej wysokości belki. Obecnie belki stropowe drewniane (i stalowe) oblicza się na największą dopuszczalną strzałkę ugięcia, gdyż przy większych rozpiętościach belki obliczone na największe dopuszczalne naprężenia wykazują dość znaczne ugięcia, chociaż natury sprężystej, a przy chodzeniu i przesuwaniu po stropach ciężarów podlegają dalszym sprężystym chwilowym ugięciom, wskutek czego występują uszkodzenia tynków i niepożądane i nieprzyjemne dla użytkowników budynków wstrząsy i drgania.


Belki stropowe masywne


Jeśli chodzi o belki stropowe przecierane na zamówienie w tartakach, to należy pamiętać, że najkorzystniejszym przekrojem, jaki można otrzymać z okrąglaka, jest przekrój, którego stosunek wysokości h do szerokości b wynosi 7:5. Przy takim stosunku otrzymamy największy wskaźnik wytrzymałości belki, miarodajny przy obliczaniu belki na największe naprężenie dopuszczalne. Natomiast ze względu na strzałkę ugięcia stosunek ten wynosi w przybliżeniu 7:4. Jeśli więc tartak dysponuje okrąglakami o różnych średnicach, to przecierać należy te okrąglaki, które można przetrzeć na belki o podanym stosunku wysokości do szerokości i które będą miały niezbędny wskaźnik wytrzymałości. Należy tu zwrocie uwagę, że materiał masywnych (pełnych) belek prostokątnych jest pod względem statycznym niedostatecznie wyzyskany. Dlatego też zamiast belek (o podanym stosunku h:b) stosowane są też w stropach drewnianych belki i bale, w których stosunek wysokości do ich szerokości jest znacznie większy, zabezpieczając je odpowiednio przed zwichrzeniem. Z tych samych względów bardzo często stosowane są obecnie przekroje złożone - dwuteowe i skrzynkowe, klejone lub zbijane z bali, desek, krawędziaków i łat.


Przekroje złożone belek stropowych

Rys. B. Przekroje złożone belek stropowych.


Belki stropowe w budynkach drewnianych o ścianach wieńcowych wspierają się na elementach ściany (połowizny, belki, bale) i łączone są z nimi na zamek płetwowy, który zapewnia dobre zakotwienie belki. W budynkach murowanych belki stropu układane są jednocześnie ze wznoszeniem murów i opiera się je w specjalnie wykonanym gnieździe w murze - bezpośrednio na murze, na izolacji (rys. 1 ) lub na murłatach. Natomiast w budynkach drewnianych o ścianach wieńcowych belki układane się na górnym wieńcu, w którym wcześniej nacina się wpusty , lub wykorzystuje się metalowe łączniki ciesielskie tak aby belki się nie przesuwały. W ścianach szkieletowych belki stropowe wspierają się na oczepach. Podczas układania belek należy pamiętać o zachowaniu odstępu pomiędzy belkami a kominem - odstęp wypełnić materiałem niepalnym. Belki powinny być przygotowane wcześniej. Należy je przyciąć na odpowiednią długość, wykonać wręby . Wymiary gniazda powinny być większe od wymiarów poprzecznego przekroju belki o 2 - 3 cm. W miejscu podparcia belki mur powinien być suchy i równy. Dla lepszej izolacji drewna pod belkami kładzie się przekładki z papy. Jeżeli belki wywierają duże naciski na mur, końce ich umieszcza się na podkładkach dębowych izolowanych od muru.


Oparcie belek stropowych na murze

Rys. 1. Oparcie belek stropowych na murze .


Belki stropów drewnianych należy kotwić na obu jej końcach w odstępach co 1,6 – 1,8 m co drugą lub trzecią belkę . (rys. 2a). W ścianach zewnętrzne, na których nie opierają się belki stropu należy powiązać ze stropem, stosując kotew - obejmując trzy najbliższe belki stropu . (rys.2b). Kotwienie to ma zapobiec wychyleniu się ściany z pionu.


Kotwienie  belek stropowych w ścianach murowanych

Rys. 2. Kotwienie belek stropowych w ścianach murowanych .


Rozstaw belek litych w konstrukcji stropu zależy od wymiarów i kształtu pomieszczenia , nad którymi są wykonywane i wynosi zwykle 0,8-1,2 m w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej murowanej lub drewnianej oraz 0,40 do 0,50 m w budynkach o konstrukcji szkieletowej. Belki należy opierać na ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz w wypadku dużych rozpiętości na podciągach ( zakładka - podciągi drewniane). Na podciągach opierane są także belki w sytuacji kiedy nie występuj ściany wewnętrzne. Sufit może być wykonany z desek , boazerii , płyt gipsowo-kartonowych, paneli mdf i itp. Przy wykończeniu sufitów płytą gipsowo-kartonową (rys. 3) zalecany jest ruszt stalowy , drewniany lub pełne obicie płytą osb12mm.


Stelaż pod płyty kartonowo-gipsowe

Rys. 3. Stelaż pod płyty kartonowo-gipsowe.


Podłogi drewniane układane są z desek o szerokości 12 - 16 cm z desek sosnowych, jodłowych lub świerkowych. Najlepsze są deski sosnowe. Aby zapewnić w miar równą powierzchni i niewielkie szczeliny, powstałe z wysychania drewna, deski powinny być układane na przemian raz stroną dordzeniową , a raz stron odrdzeniową ku górze. Na podłogi należy stosować deski o grubo ci 32 mm. Dopuszcza się stosowanie desek o grubo ci 25 mm w pomieszczeniach o niedużych obciążeniach użytkowych.


 Montaż desek podłogowych

Rys. 4. Montaż desek podłogowych .


Rodzaje stropów drewnianych

Zależnie od przeznaczenia i rodzaju konstrukcji rozróżnia się kilka typów stropów drewnianych:
- strop belkowy nagi,
- strop belkowy z podsufitką ,
- strop belkowy ze ślepym pułapem,
- strop belkowy z widoczną powałą ,
- strop belkowy ze ślepym pułapem i podłogą opartą na legarach,
- strop cichy (podwójny),
- strop deskowy, ( szkieletowy ),
- strop kasetonowy.


Strop belkowy nagi


Jest to strop o najprostszej konstrukcji drewnianej (rys. 1a i 1b). Składa się z belek o maksymalnym rozstawie do 1,2 m i ułożonych na nich desek podłogowych (powały). Dla stropów poddasza, na deskach stanowiących podkład, układana jest warstwa ocieplająca o grubo ci od 10 do 25 cm, wykonywana między innymi z takich materiałów jak: wełna mineralna , wełna szklana , pod ocieplenie układa się folie paroprzepuszczalne. Stosowanie materiału ochronnego, który nie przepuszcza pary wodnej nie jest wskazane. Stosowane są deski podłogowe o grubości 25 mm przy rozstawie belek do 0,8 m, o grubości 32 mm przy rozstawie do 1,0 m oraz 38 mm przy rozstawie do 1,2 m.


Strop belkowy nagi

Rys. 1. Strop belkowy nagi .


Strop belkowy z podsufitką


Jest podobny do stropu nagiego, ale rożni się od niego tym, że od spodu do belek przymocowane jest deskowanie zakrywające je nazywane podsufitką (rys.2). Podsufitka może być wykonana z desek struganych, które łączy się na pióro i wpust. Powierzchnia jej może być polakierowana lub pomalowana . Natomiast , jeżeli zostaną na podsufitkę użyte deski nie strugane powierzchnia zakrywana jest tynkiem wykonywanym z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych albo płyt drewnopochodnych. Rozstaw belek nie powinien przekraczać 1,2 m, z uwagi na dodatkowe obciążenie podsufitki .


Strop belkowy z podsufitką

Rys. 2. Strop belkowy z podsufitką .


Strop belkowy ze ślepym pułapem


Stosowany jest jako strop między piętrowy w budynkach mieszkalnych (rys. 3). Strop ten ma ślepy pułap wykonany z desek o grubości 19 do25 mm, opieranych na listwach ( łatach ) o przekroju 40 x 40 mm, przybitych do belek lub przez wsunięcie desek (wsuwanek) w żłobki wykonane w belkach. ślepy pułap można też opierać na występach z belek, które wcześniej częściowo ociosano (sposób ten stosowany jest przy ręcznej obróbce drewna). Na ślepym pułapie układana jest izolacja ( folia paraizolacyjna , na której położona jest izolacja cieplna i akustyczna . Izolacja wykonywana może być z: wełny mineralnej, płyt wiórowo-cementowych lub lekkie płyty gazobetonowe. Bezpośrednio do belek stropowych przybijana jest ślepa podłoga, która stanowi podkład pod posadzkę wykonywaną z desek struganych, deszczułek podłogowych (parkietu), paneli podłogowych. Rozstaw belek nośnych wynosi 0,80 do 1,00 m.


Strop belkowy ze  ślepym pułapem

Rys. 3. Strop belkowy ze ślepym pułapem .